Toiminnot

Oikeuden puolesta

 

Ammattitaitoisesti

Luottamuksellisesti

Asiaasi paneutuen

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Avainjuristit Oy:n (y-tunnus 3351833-2) toimeksiantojen ja palvelujen hoitamiseksi kerättyjen henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista.
 
Hallussamme oleviin henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä yhtiömme toiminnasta vastaavaan lakimieheen, Henri Ryhäseen, Näytä piilotettu yhteystieto tai puh. 0503567612.
 

Käsittelyn peruste ja tarkoitus sekä käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Keräämme henkilötietoja vain suoraan sinulta (rekisteröidyltä) itseltäsi toimeksiantosi ja asiakassuhteen hoitamista varten. Näitä tietoja ovat nimesi, henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu luottamuksellisesti asiaasi hoitavan henkilöstömme toimesta, eikä henkilötietojesi käsittelyä ulkoisteta.
 
Säilytämme tietojasi asiakassuhteen jatkumisen ajan ja sen jälkeen laissa oikeudellisten vaateiden esittämiseksi tai puolustamiseksi säädettyjen määräaikojen mukaisen enimmäisajan. Erikseen sovittaessa voimme säilyttää asiakkaamme nimenomaisen pyynnön ja suostumuksen perusteella henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja pysyvästi.
 
Voimme luovuttaa tietosi vain voimassa olevan lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely ja luovuttaminen etämyynti-, suoramainonta-, markkinointitarkoitukseen sekä tarkastaa ja saada jäljennös toimeksiantosi hoitamista varten tallettamamme tiedot itsestäsi ja oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi.
 
Lisäksi sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi laissa säädetyin perustein. Tällainen peruste on esimerkiksi silloin, kun toimeksiannon hoitaminen on päättynyt ja laissa säädetyt vanhentumisajat ovat kuluneet umpeen toimeksiantoon mahdollisesti liittyvien oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 
Sinulla on oikeus tarkastaa toimeksiantosi hoitamista varten rekisteriimme tallettamamme tiedot itsestäsi tai saada tietää, ettei rekisterissä ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos haluat tarkastaa tietosi, lähetä tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen tätä koskeva pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai tule tekemään pyyntö henkilökohtaisesti.
 
Sinulla on myös rekisteröitynä oikeus vaatia rekisterissä oleva, mutta käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi. Jos haluat tehdä vaatimuksen, sen voi lähettää tietosuojaselosteen alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmaise vaatimuksessa selkeästi oma nimesi, korjattavat tiedot ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä tiedon korjaamiseen tai vaatimuksen epäämiseen liittyen.
 
Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys edellä kuvatulla tavalla.

Tietojen siirto EU/ETAn ulkopuolelle

Rekisteröidyn tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivuston tekninen seuranta ja evästeet

Seuraamme www.avainjuristit.fi -verkkosivuston liikennettä sivujen evästeiden, (engl. cookies) avulla. Tässä käytämme apuna avoimen lähdekoodin Matomo -ohjelmaa (InnoCraft Ltd.), joka sijaitsee samoilla palvelimilla Euroopassa, kuin kotisivummekin. Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti palveluntarjoajamme palvelimelle, kuten avatun verkkosivun osoitteen ja IP-osoitteesi. Matomo tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu verkkosivustollemme, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme palvelujamme ja verkkosivujamme, jotta pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyttö- ja käyntikokemuksen.
Käytämme verkkosivustollamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja evästeitä, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook, Twitter, Google+, Whatsapp, Instagram ja LinkedIn.
 
Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tietoturva

Asiakkaan henkilötietoja käsittelee lähtökohtaisesti vain asiakkaan jutun kanssa työskentelevät henkilökunnan jäsenet. Mikäli asian hoitamiseen perustuvat pakottavat syyt vaativat, voi myös muu kuin kyseisen asiakkaan jutun kanssa työskentelevä yhtiön henkilöstöön kuuluva käsitellä väliaikaisesti henkilötietoja. Tällainen tilanne olisi käsillä esimerkiksi silloin, kun jutun käsittelyyn liittyvä määräpäivä tai muu ehdoton vastausmääräaika, mitä ei voi siirtää myöhemmäksi tai mihin ei voi saada lykkäystä, vaatii asian suhteen välittömiä toimenpiteitä ja juttua hoitava henkilö olisi sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi estynyt asiaa hoitamasta.
 
Säilytämme sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot käyttäjätunnuksin ja salasanoin hallinnoiduilla työasemilla ja ulkoisilla kovalevyillä, jotka on suojattu ajantasaisella virustorjunnalla ja palomuurilla.
 
Fyysisesti paperisina säilytettävät tiedot säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Verkkosivustomme palvelimet sijaitsevat Euroopassa ja käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän vihreästä lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Meille verkkosivuston liikenteen seurannan kautta tulleet tiedot on suojattu TLS-salatulla tietoyhteydellä.